sâmbătă, 10 decembrie 2011

Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr"

Străbătând şoseaua ce duce spre munte, descoperim Şcoala de Agenţi de Poliţie ,,Vasile Lascăr”, aşezământ plin de tradiţie ce sărbătoreşte 40 de ani de existenţă. De numele avocatului şi deputatului liberal Vasile Lascăr este legată prima lege organică a poliţiei, concepută după principii moderne, pornind de la realităţile şi necesităţile specifice româneşti. El este cel care a dat stabilitate funcţionarului de poliţie.
Înfiinţată la 1 februarie1968, instituţia se numără printre primele şcoli aparţinând Ministerului de Interne care au pregătit poliţişti, oameni implicaţi în problemele comunităţii prin desfăşurarea activităţilor specifice de menţinere a climatului de ordine şi siguranţă publică,de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional.
În anul 1968, prin Hotarârea Consiliului de Miniştri nr. 3223, aici se înfiinţează Şcoala Militară de Perfecţionare a Subofiţerilor Câmpina, iar la 1 martie 1968 aceasta devine Şcoala Militară de Subofiţeri, deschizându-şi porţile pentru o primă serie de 500 de cursanţi.
La data de 1 februarie 1993, cu prilejul aniversarii a 25 ani de la înfiinţare, prin Ordinul ministrului de interne nr.273, unitatea a primit denumirea de: Şcoala Militară de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr"
Locul pentru amplasarea şcolii a fost ales pe vechiul domeniu al savantului chimist dr. Constantin Istrati, care fusese donat de proprietar ca parc al oraşului. În timpul celui de-al doilea razboi mondial se instalează aici o unitate militară germană, precum şi depozite de muniţie şi armament, fiind un important punct strategic şi militar privind accesul pe Valea Prahovei.
Dupa război redevine loc de agrement pentru câmpineni.
De-a lungul deceniilor de existenţă, şcoala a pregătit şi a format 60 de promoţii de poliţişti.
Începând cu anul 2000, aici se pregătesc şi agenţi de poliţie femei, la început, prin alocarea, anual, a unui număr variabil de locuri, în funcţie de necesităţi, în prezent numărul de locuri fiind nediferenţiat
În cei 40 ani de existenţă şcoala a evoluat continuu. Au fost construite şi amenajate spaţii moderne de învatamânt, de cazare şi blocuri alimentare unde pot servi masa concomitent peste 1500 de cursanţi.
De asemenea, au fost amenajate terenuri de sport, săli de pregătire fizică şi recuperare şi, nu în ultimul rând, săli documentare şi laboratoare pentru toate specialităţile în care îşi desfăşoară activitatea agenţii de poliţie.
Dintre toate instituţiile de învăţământ ale M.I.R.A., şcoala este cunoscută şi prin faptul că este cea mai mare ca întindere şi capacitate.
După evenimentele care au avut loc în România în 1989, pregătirea şi formarea agentului de poliţie capată o nouă dimensiune prin diversitatea şi complexitatea domeniilor în care trebuie să-şi desfăşoare activitatea.
Şcoala de agenţi de poliţie s-a conformat acestor noi cerinţe prin programe de învaţământ care sa asigure cunoştinţele necesare specialiştilor criminalişti, judiciarişti, crimă organizată, arest transfer, circulaţie rutieră, ordine publică şi conductori câini. Instituţie importantă a statului contemporan, poliţia trebuie să fie în pas cu evolutia societăţii civile.
Învăţământul desfăşurat în şcoală este parte integrantă a sistemului de învăţământ de stat.
Documentele elaborate la nivelul şcolii, în concordanţă cu cele elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului, sunt permanent în atenţia profesorilor, în activitatea de proiectare a unor finalităţi şi obiective care să corespundă exigenţelor societăţii româneşti şi celei europene.
S-a renunţat la ideea managementului general în favoarea managementului educaţional, ce are obiective clare şi ierarhizate, principii de eficienţă şi calitate, funcţii specifice, afirmarea creativităţii în soluţionarea situaţiilor şi mai ales abordare interdisciplinară.
Standardul de pregătire profesională a devenit documentul oficial de bază al procesului de învăţământ, derivat din standardul ocupaţional iar noua programă şcolară reglementează competenţe pe standarde ocupaţionale care se constituie în parametrii determinanţi ai fixării unor cerinţe didactice adecvate, devenind instrumente operante ale comenzii sociale.

Vasile Lascăr

Numele avocatului dr. Vasile Lascar, ca patron spiritual al şcolii, a fost ales în semn de recunoaştere a calităţilor sale, a conduitei morale, a pregătirii profesionale în domeniul dreptului şi în cadrul Camerei legiuitoare a statului român, a preocuparii sale de a moderniza structurile poliţieneşti şi, nu în ultimul rând, ca ministru de interne la începutul sec. XX.
Avocatul liberal Vasile Lascăr, a trecut prin Parlament prima lege organică a Poliţiei Române, concepută dupa principii ştiinţifice moderne, pornind de la realităţile şi necesităţile specifice româneşti şi având ca bază studierea aprofundată a organizării serviciilor de poliţie moderne din Franţa, Germania , Belgia, Austria etc.
La susţinerea în Senat a proiectului de lege (25 ian.1903), Vasile Lascăr sublinia: ,,...orice alte reforme am face, oricât de bune şi folositoare ar fi, ele ar fi de prisos daca n-avem garantată mai întâi ordinea publică şi siguranţa interioară a statului".